Go To WELCOME PAGE Directory of Family Trees and Individuals Spouses List

Descendants of Eihue Melton

 

1 Eihue Melton 1798 - 1885 Fayette Co. Al.

. +Sarah Simmons Richards 1807 - 1894

........ 2 Marion Melton

........ 2 Meedy White Melton

........ 2 William Jasper Melton

........ 2 Emily Jane Melton

........ 2 Mary H. Melton

........ 2 Louisa H. Melton

........ 2 Helen Elizabeth Melton

........ 2 Amelia Franklin Melton

........ 2 Martha Ellen Melton

........ 2 Willis Burns Melton